Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2024 16:27 4/2024 POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
26.01.2024 16:26 3/2024 POSTANOWIENIE NR 3/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
12.01.2024 13:22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
22.12.2023 12:28 Ogłoszenie dotyczące pracy stanowiska ds. dowodów osobistych w dniu 28.12.2023r.
19.12.2023 15:39 WOOŚ.442.1.2019.WG.13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 grudnia 2023 r.
28.09.2023 16:59 GL.ZUZ.1.4210.291.2023.KSP Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.291.2023 (RKW-2023-9132) z dnia 21 września 2023 r.
26.09.2023 10:45 DLI-I.7620.31.2022.LB.6 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 września, znak: DLI-I.7620.31.2022.LB.6 o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2023 r., znak: DLI-I.7620.31.2022.LB.5, o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie zmiany, w trybie art. 155 kpa, decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24
05.09.2023 10:51 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
05.09.2023 10:32 Zebrania wiejskie - terminarz
30.08.2023 12:31 Działalność handlowa przy cmentarzach w roku 2023
02.08.2023 11:32 Informacja o zmianie gospodarza cmentarzy komunalnych
31.07.2023 13:29 104/2023 POSTANOWIENIE NR 104/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
31.07.2023 13:28 103/2023 POSTANOWIENIE NR 103/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
06.07.2023 16:19 WOOŚ.442.1.2022.WG.15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 lipca 2023 roku
04.07.2023 15:13 DOOŚ-TSOOŚ.442.15.2022.MT.13 Informacja o rozprawie otwartej dla społeczeństwa - Kontynuacja działalności wydobywczej OKD, a.s. ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności górniczej
19.06.2023 12:48 WB.6740.266.2023.PB Informacja Starosty Cieszyńskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku
26.05.2023 12:58 WOOŚ.442.1.2019.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2023 roku
11.05.2023 16:39 WOOŚ.442.1.2022.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2023 roku
28.04.2023 15:32 46/2023 POSTANOWIENIE NR 46/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zebrzydowice do stanu faktycznego
28.04.2023 15:31 33/2023 POSTANOWIENIE NR 33/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1 2 3 4 5 6 następna