Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2021 09:10 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021r. po zakończeniu z dniem 31.08.2021 r. pełnienia funkcji: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
11.10.2021 09:00 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Radna - Stuś-Jarzyna Anna
11.10.2021 08:52 Oświadczenie majątkowe z dnia 09.09.2021r. na początek kadencji z dniem 01.09.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
11.10.2021 08:51 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021r. na koniec kadencji z dniem 31.08.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
11.10.2021 08:49 Oświadczenie majątkowe z dnia 17.09.2021r. na początek z dniem 01.09.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Matuszyńska Magdalena
11.10.2021 08:47 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021r. po zakończeniu z dniem 31.08.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
11.10.2021 08:46 Oświadczenie majątkowe z dnia 28.09.2021r. na początek kadencji z dniem 01.09.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
11.10.2021 08:45 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021r. na koniec kadencji z dniem 31.08.2021 r. pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota