Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2003 07:50 III/32/02 Uchwała w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2003 roku
28.07.2003 07:48 III/31/02 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2003 roku
28.07.2003 07:47 III/30/02 Uchwała w sprawie: przesunięcia terminu realizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2003 07:45 III/29/02 Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych
28.07.2003 07:42 III/28/02 Uchwała w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia na rok 2003
28.07.2003 07:39 III/27/02 Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
28.07.2003 07:37 III/26/02 Uchwała w spr.: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodz. zasadn. dla pracowników zatrudnionych w jednostka
28.07.2003 07:34 III/25/02 Uchwała w spr.: przyjęcia wartości 1 punktu w zł ustalonego przez kier. jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik
28.07.2003 07:30 III/24/02 Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 r.
28.07.2003 07:27 III/23/02 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok
28.07.2003 07:24 III/22/02 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok
25.07.2003 15:30 II/21/02 Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
25.07.2003 15:29 II/20/02 Uchwała w sprawie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p. n. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach
25.07.2003 15:28 II/19/02 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
25.07.2003 15:26 II/18/02 Uchwała w sprawie: powołania doraźnej komisji rady gminy
25.07.2003 15:25 II/17/2002 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie opłat
25.07.2003 15:22 II/16/02 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2002 rok
25.07.2003 15:19 II/15/02 Uchwała w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2003 roku
25.07.2003 15:13 II/14/02 Uchwała w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
25.07.2003 15:08 II/13/02 Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku dla przedsiębiorców

1 2 następna