Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 07:59 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
15.05.2020 10:59 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych
15.05.2020 09:44 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach
13.05.2020 14:47 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
13.05.2020 14:41 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa w Kaczycach
12.05.2020 14:15 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Urzędu Gminy Zebrzydowice
11.05.2020 14:21 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
07.05.2020 10:08 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Gminy Zebrzydowice
07.05.2020 09:58 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
14.05.2019 15:09 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych
10.05.2019 13:00 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Kaczycach
10.05.2019 12:50 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach
10.05.2019 12:33 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
10.05.2019 11:06 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
10.05.2019 11:02 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
10.05.2019 10:33 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Gminy Zebrzydowice
10.05.2019 09:21 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Urzędu Gminy Zebrzydowice
07.05.2019 10:15 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach