Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2011 13:14 0151-VI/1/7/10 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawac
21.07.2011 13:13 0151-VI/1/6/10 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
21.07.2011 13:13 0151-VI/1/5/10 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
21.07.2011 13:12 0151-VI/1/4/10 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opiek
21.07.2011 13:12 0151-VI/1/3/10 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Zebrzydowice oraz upoważnienia do: -wydawania w imieniu Wójta Gminy decyzji administracyjnych ...
21.07.2011 13:11 0151-VI/1/2/10 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Zebrzydowice oraz upoważnienia do: -wydawania w imieniu Wójta Gminy decyzji administracyjnych ...
21.07.2011 13:10 0151-VI/1/1/10 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2