Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2011 13:22 0151-VI/5/27/10 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Zebrzydowice na lata 2011 – 2013
21.07.2011 13:22 0151-VI/5/26/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho
21.07.2011 13:22 0151-VI/5/25/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 6,7,8,9 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
21.07.2011 13:21 0151-VI/5/24/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
21.07.2011 13:21 0151-VI/5/23/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
21.07.2011 13:20 0151-VI/5/22/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
21.07.2011 13:20 0151-VI/4/21/10 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych- Pani Joannie Hanzel do dokonania zakupu wyposażenia obiektu sportowego
21.07.2011 13:19 0151-VI/4/20/10 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw
21.07.2011 13:19 0151-VI/3/19/10 w sprawie powołania Rady Sportu
21.07.2011 13:19 0151-VI/3/18/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
21.07.2011 13:18 0151-VI/3/17/10 w sprawie projektu budżetu na 2011 rok
21.07.2011 13:18 0151-VI/3/16/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
21.07.2011 13:17 0151-VI/3/15/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
21.07.2011 13:17 0151-VI/3/14/10 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych i lokalowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz przetargu ustnego nieograniczonego
21.07.2011 13:16 0151-VI/3/13/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zebrzydowicach i Kaczycach, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice w drodze bezprzetargowej
21.07.2011 13:16 0151-VI/2/12/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Ludności 2011r.
21.07.2011 13:15 0151-VI/2/11/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
21.07.2011 13:15 0151-VI/1/10/10 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
21.07.2011 13:15 0151-VI/1/9/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Daniela Kroczka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
21.07.2011 13:14 0151-VI/1/8/10 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z

1 2 następna