Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2019 07:57 Wyniki głosowania
16.05.2019 10:18 Obwieszczenie OKW w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
09.05.2019 16:13 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
06.05.2019 11:01 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 6 maja 2019r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
06.05.2019 11:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
29.04.2019 10:39 Informacja z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i ew. losowaniu
27.02.2019 14:57 Uchwała nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib
27.02.2019 14:54 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
27.02.2019 14:27 Informacje o wyborach