Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2018 09:25 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
29.08.2018 15:14 0050.124.37.2018 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
27.08.2018 13:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:54 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.08.2018r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie dla wyborców do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:44 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku
27.08.2018 12:30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego
27.08.2018 11:23 Wybory Samorządowe 2018 - serwis PKW
09.05.2018 10:01 Portal edukacyjny - Wybieram Wybory
28.03.2018 15:01 XXXII/350/18 Uchwała w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28.03.2018 15:00 XXXII/349/18 Uchwała w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
22.02.2018 12:14 Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

poprzednia 1 2