Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2018 19:00 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA z dnia 11 października 2018r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych dzień 21 października 2018 r.
12.10.2018 18:59 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA z dnia 10 października 2018r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 13:37 Obwieszczenie GKW w Zebrzydowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 13:36 Obwieszczenie GKW w Zebrzydowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 16:01 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
03.10.2018 15:57 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 3 października 2018r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 15:52 OBWIESZCZENIE GKW w Zebrzydowicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 15:42 Postanowienie Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zebrzydowice
28.09.2018 17:41 Komunikat GKW o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych
24.09.2018 15:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin ...
19.09.2018 15:08 Komunikat UG Zebrzydowice o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 14:06 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 13:44 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
12.09.2018 13:34 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
11.09.2018 09:25 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
29.08.2018 15:14 0050.124.37.2018 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
27.08.2018 13:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:54 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.08.2018r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie dla wyborców do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 21 października 2018 r.
27.08.2018 12:44 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku
27.08.2018 12:30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

1 2 następna