Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2010 11:19 0151-V/50/142/09 w sprawie obniżenia stawki czynszu za dzierżawę spektrofotometru i podjęcia działań zmierzających do zbycia spektrofotometru
16.02.2010 11:18 0151-V/50/141/09 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych- Pani Joannie Hanzel do dokonania zakupu powyżej 2000 zł
16.02.2010 11:18 0151-V/50/140/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:17 0151-V/49/139/09 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach – Panu mgr Januszowi Sikorze do dokonania zakupu powyżej 2000 zł
16.02.2010 11:17 0151-V/49/138/09 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
16.02.2010 11:16 0151-V/49/137/09 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
16.02.2010 11:16 0151-V/49/136/09 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł do dokonania zakupu pow. 2000 zł
16.02.2010 11:15 0151-V/49/135/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:15 0151-V/48/134/09 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 8, 9 do „ Projektu Organizacyjnego ” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
16.02.2010 11:14 0151-V/48/133/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:14 0151-V/47/132/09 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach – Pani mgr Jolancie Wawrzyczek do zawarcia umowy z SOSzW w Cieszynie na realizację zadania dowozu uczniów
16.02.2010 11:13 0151-V/47/131/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:13 0151-V/47/130/09 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/316/09 z dnia 26 listopada 2009r.
16.02.2010 11:12 0151-V/46/129/09 w sprawie obniżenia stawki czynszu za wynajem sali lekcyjnej
16.02.2010 11:11 0151-V/46/128/09 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
16.02.2010 11:11 0151-V/46/127/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:11 0151-V/45/126/09 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2009/2010
16.02.2010 11:10 0151-V/45/125/09 w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez powódź, która nastąpiła w dniach 11 - 12 listopada 2009r.
24.11.2009 11:38 0151-V/45/124/09 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach– Panu mgr Januszowi Sikorze do zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu ,, Przystanek SZKOŁA- ...
24.11.2009 11:37 0151-V/44/123/09 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok

1 2 3 4 5 6 następna