Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 11:11 0151-V/29/54/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:11 0151-V/28/53/08 w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 11:10 0151-V/27/52/08 w sprawie udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...
28.07.2009 11:10 0151-V/27/51/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
28.07.2009 11:09 0151-V/27/50/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Pani mgr Jolancie Wawrzyczek na dokonania zakupu przenośnych bramek
28.07.2009 11:08 0151-V/27/49/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:08 0151-V/27/48/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/167/08 z dnia 29 maja 2008 r.
28.07.2009 11:07 0151-V/26/47/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Pani mgr Jolancie Wawrzyczek do dokonania zakupu na kwotę przekraczającą 2000,00 zł
28.07.2009 11:06 0151-V/26/46/08 w sprawie zmiany zarządzenia "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków Gminnego ...
28.07.2009 11:06 0151-V/24/45/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:05 0151-V/24/44/08 w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej w Gminie Zebrzydowice
28.07.2009 11:00 0151-V/21/44/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-V/13/26/08 z dnia 13.03.2008 r. dot. przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 11:00 0151-V/21/43/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XVII/158/08 z dnia 30. 04. 2008 r.
28.07.2009 10:59 0151-V/19/42/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 10:59 0151-V/19/41/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 10:58 0151-V/18/40/08 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Panu inż., Zdzisławowi Wirze, kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zawarcie umowy na remont hydroforni w Kacz
28.07.2009 10:58 0151-V/18/39/08 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2000 PLN
28.07.2009 10:57 0151-V/18/38/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikora na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2.000 PLN
28.07.2009 10:56 0151-IV/17/37/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.07.2009 10:56 0151-V/17/36/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna