Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 11:29 0151-V/38/74/08 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczek do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
28.07.2009 11:28 0151-V/38/73/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:28 0151-V/37/72/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
28.07.2009 11:27 0151-V/37/71/08 w sprawie upoważnienia Pani Anny Szeliga - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ..
28.07.2009 11:26 0151-V/35/70/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:24 0151-V/35/69/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XX/189/08 z dnia 15 lipca 2008 r.
28.07.2009 11:23 0151-V/32/68/08 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok 2008
28.07.2009 11:22 0151-V/32/67/08 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
28.07.2009 11:22 0151-V/32/66/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:21 0151-V/32/65/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XIX/180/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.
28.07.2009 11:21 0151-V/31/64/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
28.07.2009 11:20 0151-V/31/63/08 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
28.07.2009 11:19 0151-V/31/62/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:19 0151-V/30/61/08 w sprawie ustalenia kwoty za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością gminy Zebrzydowice
28.07.2009 11:18 0151-V/30/60/08 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł do dokonania zakupu pieca gazowego pow. 2000 zł
28.07.2009 11:18 0151-V/30/59/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikorze do złożenia wniosku o dofinansowanie z EFS-POKL w ramach ...
28.07.2009 11:16 0151-V/30/58/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Pani mgr Jolancie Wawrzyczek do złożenia wniosku o dofinansowanie z EFS-POKL w ramach ...
28.07.2009 11:16 0151-V/30/57/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Pani mgr Joannie Hanzel do złożenia wniosku o dofinansowanie z EFS-POKL w ramach ...
28.07.2009 11:14 0151-V/29/56/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Pani mgr Jolancie Fuchs do złożenia wniosku o dofinansowanie z EFS-POKL w ramach ...
28.07.2009 11:12 0151-V/29/55/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Pani mgr Jolancie Fuchs do dokonania zakupu na kwotę przekraczającą 2000 zł

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna