Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 12:09 0151-V/45/94/08 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Śmigielskiej - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - do prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ...
28.07.2009 12:08 0151-V/45/93/08 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Wawrzyczek - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - do prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ...
28.07.2009 12:08 0151-V/45/92/08 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikorze na zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kaczycach
28.07.2009 12:07 0151-V/44/91/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:07 0151-V/44/90/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 4 do „ Projektu Organizacyjnego ” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:06 0151-V/43/89/08 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r. oraz ...
28.07.2009 12:06 0151-V/42/88/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:05 0151-V/41/87/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie ...
28.07.2009 11:57 0151-V/41/86/08 w sprawie wyznaczenie p. Lucyny Król na zastępcę w przypadku nieobecności Pani mgr Jolanty Fuchs - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.07.2009 11:47 0151-V/41/85/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 1,2,3 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 11:46 0151-V/41/84/08 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok 2008
28.07.2009 11:38 0151-V/40/83/08 w sprawie "Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej
28.07.2009 11:37 0151-V/40/82/08 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach dla projektu "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
28.07.2009 11:36 0151-V/40/81/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 11:36 0151-V/40/80/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXI/192/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
28.07.2009 11:32 0151-V/39/79/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 11:32 0151-V/39/78/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.07.2009 11:31 0151-V/39/77/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 11:31 0151-V/38/76/08 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
28.07.2009 11:30 0151-V/38/75/08 w sprawie wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu organizowanym przez PSP

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna