Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 12:30 0151-V/51/114/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku ...
28.07.2009 12:29 0151-V/50/113/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 6 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:29 0151-V/50/112/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:28 0151-V/49/111/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:28 0151-V/49/110/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 12:27 0151-V/49/109/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:26 0151-V/47/108/08 w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice, dotyczących ...
28.07.2009 12:25 0151-V/47/107/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Pani Annie Szeliga, kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na przygotowanie i wdrożenie programu "Uczeń na wsi"
28.07.2009 12:24 0151-V/47/106/08 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie umożliwienia prowadzenia ...
28.07.2009 12:23 0151-V/47/105/08 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie ...
28.07.2009 12:22 0151-V/47/104/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:21 0151-V/46/103/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 12:20 0151-V/46/102/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 12:20 0151-V/46/101/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 5 do „ Projektu Organizacyjnego ” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 12:19 0151-V/46/100/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXII/197/08 z dnia 25 września 2008 r.
28.07.2009 12:18 0151-V/46/99/08 w sprawie obniżenia - F.H.U. „Kasto” Przemysław Nowakowski czynszu za wynajem lokalu użytkowego
28.07.2009 12:17 0151-V/45/98/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Pani mgr Jolancie Wawrzyczek na zawieranie umów i dysponowanie środkami finansowymi na realizację projektu
28.07.2009 12:16 0151-V/45/97/08 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Lewandowskiej - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - do prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ...
28.07.2009 12:15 0151-V/45/96/08 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Szotek - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - do prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ...
28.07.2009 12:15 0151-V/45/95/08 w sprawie upoważnienia Pani Lidii Kobak - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - do prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna