Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2005 07:16 IR- przetarg 02/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wymianę sieci wodociągowej w Kończycach Małych pod torami PKP relacji Zebrzydowice-Cieszyn w km 14.630
31.01.2005 14:00 IR- przetarg 03/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul.Wiśniowej i Korczaka w K.M
11.01.2005 13:41 IR- przetarg 04/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania p.n."Ukształtowanie centrum Zebrzydowic poprzez modernizację układu komunikacy
11.01.2005 13:38 IR- przetarg 03/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul.Wiśniowej i Korczaka w Kończycach
11.01.2005 13:37 IR- przetarg 02/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wymianę sieci wodociągowej w Kończycach Małych pod torami PKP relacji Zebrzydowice-Cieszyn w km 14.630
11.01.2005 13:35 IR- przetarg 01/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na wykonanie zadania p.n. "Poprawa infrastruktury transportowej poprzez modernizację ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w celu wsparc
07.01.2005 12:01 IR- przetarg 33/2004 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO realizację zadania p.n. "Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprz
14.12.2004 14:37 IR- przetarg 33/2004 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wykonanie zadania p.n. "Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprzez ...
09.12.2004 15:05 PR.72241-6/04 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Harcerską koło pawilonu handloweg
30.11.2004 16:06 IR- przetarg 32/2004 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie odbudowy drogi rolniczej - łącznika ul. Krótkiej i Tuwima w Kaczycach
26.11.2004 13:20 IR- przetarg 31/04 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją sieci, urządzeń i obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Zebrzydowice
24.11.2004 10:06 PR.72241-5/04 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczony na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic na skrzyżowaniu ul.Ks.A.Janusza z ul.E.Orzeszk
16.11.2004 13:41 PR.72241-6/04 Ogłoszenie wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Harcerską k/ pawilonu handlowego, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej d
16.11.2004 13:39 PR.72241-5/04 Ogłoszenie wykazu nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic - tzw. "byłego targowiska", będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia przez oddanie w użytkowanie wieczy
15.11.2004 09:57 IR- przetarg 32/2004 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wykonanie odbudowy drogi rolniczej - łącznika ul. Krótkiej i Tuwima w Kaczycach
08.11.2004 15:12 IR- przetarg 31/2004 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją sieci, urządzeń i obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Zeb
08.11.2004 15:11 IR- przetarg 30/2004 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Zagrodowej w Kończ
05.11.2004 17:40 IR- przetarg 29/2004 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wymiana sieci wodociągowej pod torami PKP relacji Zebrzydowice - Trzebinia w km 76.120 oraz wymiana sieci wodociągowej
19.10.2004 10:12 IR- przetarg 29/2004 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wymiana sieci wodociągowej pod torami PKP relacji Zebrzydowice - Trzebinia w km 76.120 oraz wymiana sieci wodociągowej ...
12.10.2004 12:22 IR- przetarg 27/2004 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Zebrzydowice - sołectwo : Kaczyce oraz Kończyce Małe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna