Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2005 13:46 IR- przetarg 15/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na budowę pawilonu sportowego w Zebrzydowicach przy ul. Wojska Polskiego - kontynuacja inwestycji
20.07.2005 13:44 IR - przetarg 14/2005 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na przygotowanie opracowania dotyczącego różnych form organizacyjnych prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej na tereni
20.07.2005 13:42 IR - przetarg  10/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III b
05.07.2005 13:43 IR- przetarg 14/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000EURO na przygotowanie opracowania dotyczącego różnych form organizacyjnych prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zebrzydo
23.06.2005 14:20 IR- przetarg 13/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na termomodernizację budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6 w Zebrzydowicach
10.06.2005 14:08 IR- przetarg 12/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na dobudowę klatki schodowej z windą dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 97
10.06.2005 14:06 IR- przetarg 11/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na utwardzenie wjazdu obok budynku OSP w Kończycach Małych
25.05.2005 10:44 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka, w drodze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz ze sprzedażą ...
25.05.2005 07:42 IR- przetarg 11/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000EURO na utwardzenie wjazdu obok budynku OSP w Kończycach Małych
25.05.2005 07:40 IR- przetarg 10/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III b
17.05.2005 14:46 IR- przetarg 08/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych przez ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej wykonanej na gorąco
25.04.2005 14:32 IR- przetarg 09/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na remont zaplecza sportowego przy boisku klubowym UGKS SOKÓŁ, polegający na wykonaniu zmiany konstrukcji dachu wraz z wiatą bud
25.04.2005 14:29 IR- przetarg 07/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000EURO na rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Zebrzydowice, Marklowice Górne, Kończyce Małe
05.04.2005 11:22 IR - przetarg 09/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na remont zaplecza sportowego przy boisku klubowym UGKS "Sokół" polegający na wykonaniu zmiany konstrukcji dachu wraz z ...
16.03.2005 13:44 IR - przetarg 08/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych przez ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej wykonanej na gorąco
08.03.2005 06:52 IR- przetarg 01/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000EURO na realizację zadania p.n. "Poprawa infrastruktury transportowej poprzez modernizację ul. Staropolskiej w Kończycach Małych w ce
04.03.2005 15:00 IR- przetarg 06/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kaczycach
22.02.2005 10:35 IR- przetarg 07/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Zebrzydowice, Marklowice Górne, Kończyce Małe
08.02.2005 11:07 IR- przetarg 06/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000EURO na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej Sali gimnastycznej-sportowej o wymiarach areny 30x18 mb z ...
08.02.2005 11:05 IR- przetarg 04/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania p.n."Ukształtowanie centrum Zebrzydowic poprzez modernizację układu ..

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna