Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2005 15:42 IR - przetarg 16/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na rozbudowę publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury ...
23.09.2005 18:21 IR- przetarg 24/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Zebrzydowice - Sołectwo Zebrzydowice Dolne i Górne oraz Marklowice Gó
23.09.2005 18:19 IR- przetarg 23/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Zebrzydowice - Sołectwo Kaczyce i Kończyce Małe w latach 2005-2006
19.09.2005 14:40 IR- przetarg 19/2005 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na na zabudowę odtłuszczaczy przy obiektach gminnych ...
16.09.2005 14:37 IR - przetarg 21/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w Kaczycach w celu zapewnienia odbioru scieków, w tym ...
16.09.2005 10:34 IR - przetarg  22/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Zebrzydowice
31.08.2005 14:46 IR - przetarg 17/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
30.08.2005 16:00 IR- przetarg 22/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Zebrzydowice. Zadanie współfinansowane przez FOGR
30.08.2005 15:59 IR- przetarg 21/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w Kaczycach w celu zapewnienia odbioru ścieków w tym z terenów po zlikwidowanej K
30.08.2005 15:58 IR- przetarg 20/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na budowę dwóch sięgaczy kanalizacyjnych ...
30.08.2005 15:56 IR- przetarg 19/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na zabudowę odtłuszczaczy przy obiektach gminnych.
29.08.2005 13:41 IR – przetarg 18/2005 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000EURO na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
24.08.2005 11:53 PR.72241-8/04 Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaczycach
18.08.2005 08:31 IR- przetarg 13/2005 Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6 w Zebrzydowicach - ogłoszenie wyników przetargu
16.08.2005 14:22 IR- przetarg 15/2005 Budowa pawilonu sportowego w Zebrzydowicach przy ul. Wojska Polskiego - dokończenie inwestycji - przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
16.08.2005 14:22 IR- przetarg 15/2005 Budowa pawilonu sportowego w Zebrzydowicach przy ul. Wojska Polskiego - dokończenie inwestycji - przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
11.08.2005 14:34 IR-przetarg 12/2005 Dobudowa klatki schodowej z windą dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Zebrzydowicach
09.08.2005 09:48 IR- przetarg 18/05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 Euro na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowanych przez FOGR
09.08.2005 09:40 IR-przetarg 17/05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego.
02.08.2005 14:56 IR-przetarg 16/05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 E na Rozbudowę publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna