Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2005 14:30 IR-przetarg 29/05 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych - budowa sali gimnastycznej w Kaczycach"
19.12.2005 14:53 IR - Przetarg 27/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000EURO przeprowadzonego w dniu 12.12.2005r. na Rozbudowę budynku OSP w Marklowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych i ...
09.12.2005 13:50 IR- przetarg 31/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opracowanie projektu budowlano - wykonawczego stacji uzdatniania wody dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci ...
09.12.2005 13:48 IR- przetarg 30/05 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego stacji uzdatniania wody dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych
06.12.2005 14:58 IR- przetarg 25/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na "Rozbudowę publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i ...
23.11.2005 12:20 IR- przetarg 30/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego stacji uzdatniania wody dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z odcinkiem si
09.11.2005 14:50 PR.72241-5/05 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej
08.11.2005 13:54 IR- przetarg 28/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego / 3 zestawów komputerowych, 2 drukarek laserowych i 1 drukarki igłowej /
25.10.2005 11:48 IR- przetarg 29/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych - budowa sali gimnastycznej w Kaczycach"
20.10.2005 14:52 IR- przetarg 26/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na budowę 10-ciu miejsc postojowych przy cmentarzu w Kaczycach przy ul. Średnicowej
19.10.2005 12:37 IR- przetarg 28/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego / 3 sztuk  zestawów komputerowych, 2 sztuk drukarek laserowych i 1 sztuki drukarki igłowej /
12.10.2005 15:01 IR- przetarg 24/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Zebrzydowice - Sołectwo Zebrzydowice Górne i Dolne oraz Marklo
12.10.2005 15:00 IR- przetarg 23/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Gminie Zebrzydowice - Sołectwo Kaczyce i Kończyce Małe
11.10.2005 10:43 IR- przetarg 27/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na rozbudowa budynku OSP w Marklowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych
06.10.2005 14:27 IR - przetarg 16/05 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na rozbudowę publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury ...
04.10.2005 14:44 PR.72241-8/04 Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka, w drodze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz ze sprzedażą ...
04.10.2005 14:40 PR.72241-1/05 Ogłoszenie o przetargu na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kaczycach ...
04.10.2005 08:55 IR- przetarg 26/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na budowę 10-ciu miejsc postojowych przy cmentarzu w Kaczycach przy ul. Średnicowej
04.10.2005 08:53 IR- przetarg 25/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów ..
30.09.2005 14:52 PR.72240-1/05 Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza, ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna