Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2006 15:52 IR- przetarg 07/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów dróg asfaltowych na terenie
21.03.2006 15:51 IR- przetarg 06/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na dostawę i instalację nowej centrali telefonicznej
21.03.2006 15:50 IR- przetarg 10/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice-wzdłuż ul. Zagrodowej, Wiśniowej, Korczaka, Jaśminowej
10.03.2006 12:47 IR- przetarg 09/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej oraz remont elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowicach
09.03.2006 17:14 IR- przetarg 03/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na dokończenie budowy pawilonu sportowego w Zebrzydowicach przy ul. Wojska Polskiego - roboty wykończeniowe piętra
07.03.2006 16:14 IR- przetarg 08/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III c
03.03.2006 14:40 IR- przetarg 32/2005 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na "Budowę przyszkolnych obiektów sportowych - budowa sali gimnastycznej w Kaczycach"
28.02.2006 13:58 IR-przetarg 02/2006 ogłoszenie o wyniku przetargu
28.02.2006 11:29 IR- przetarg 07/2006 ogłoszenie o przetargu
28.02.2006 09:33 IR-przetarg 06/2006 ogłoszenie o przetargu
28.02.2006 09:18 IR-przetarg 05/2006 ogłoszenie o przetargu
21.02.2006 12:10 IR- przetarg 04/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na adaptację budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka
21.02.2006 12:08 IR- przetarg 03/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na dokończenie budowy pawilonu sportowego w Zebrzydowicach przy ul. Wojska polskiego - roboty wykończeniowe piętra
07.02.2006 12:01 IR- przetarg 02/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na opracowanie projektów budowlano - wykonawczych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenieGminy Zebrzydowice
26.01.2006 13:47 IR- przetarg 01/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2006 r. do 31.01.2009 r.
25.01.2006 07:33 Ogłoszenie, Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, o wyniku przetargu na dostawę artykułów spożywczych
10.01.2006 14:06 IR- przetarg 01/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2006 r. do 31.01.2009 r.
06.01.2006 12:04 Ogłoszenie, Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, o przetargu na dostawę artykułów spożywczych
29.12.2005 11:52 IR-przetarg 31/05 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego stacji uzdatniania wody dla ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z ..
29.12.2005 11:14 IR- przetarg 32/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych - budowa sali gimnastycznej w Kaczycach"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna