Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2015 23:27 WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP (ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.) - Zbiorcze wyniki wyborów sporządzone na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta RP
22.05.2015 09:35 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 24 maja 2015 r.
14.05.2015 11:17 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
14.05.2015 11:14 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
14.05.2015 11:07 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10.05.2015 23:56 Zbiorcze wyniki głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 20015 roku
08.05.2015 13:35 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
07.05.2015 10:22 SG.0050.66.23.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.56.20.2015 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
27.04.2015 13:45 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
24.04.2015 09:59 Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej - materiały audiowizualne
22.04.2015 15:05 SG.0050.58.21.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.56.20.2015 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
22.04.2015 15:02 SG.0050.57.21.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.54.19.2015 dot. wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji wyborczych
20.04.2015 15:32 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
20.04.2015 15:31 SG.0050.56.20.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
20.04.2015 15:30 SG.0050.55.20.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.04.2015 13:36 Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców
20.04.2015 12:57 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
17.04.2015 14:18 SG.0050.54.19.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
09.04.2015 11:30 0050.51.17.2015 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
09.04.2015 11:09 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...

1 2 następna