Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2007 08:20 0151-V/22/38/07 w sprawie: sposobu dokumentowania i finansowania przypadków uzupełniania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela
16.07.2007 08:19 0151-V/22/37/07 w sprawie obniżenia - F.U. "COBRA" czynszu za wynajem lokalu użytkowego
16.07.2007 08:18 0151-V/22/36/07 w sprawie: wyznaczenia koordynatora oraz zastępcy do spraw technicznych projektu SEKAP
16.07.2007 08:17 0151-V/21/35/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
16.07.2007 08:16 0151-V/21/34/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2006/07
16.07.2007 08:15 0151-V/19/33/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
16.07.2007 08:14 0151/19/32/07 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VI/ 52/ 07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
16.07.2007 08:13 0151-V/17/31/07 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
25.04.2007 13:10 0151-V/14/29/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
25.04.2007 13:09 0151-V/14/28/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr V/37/07 z dnia 29 marca 2007 r.
25.04.2007 13:08 0151-V/14/27/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
25.04.2007 13:07 0151-V/13/26/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 9, 10, 11 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
25.04.2007 13:06 0151-V/11/25/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
25.04.2007 13:05 0151-V/11/24/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 6 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
25.04.2007 13:04 0151-V/11/23/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2006/07
25.04.2007 13:04 0151-V/11/22/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
25.04.2007 13:03 0151-V/11/21/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
25.04.2007 13:02 0151-V/11/20/07 w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2007/2008.
25.04.2007 13:02 0151-V/11/19/07 w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok
25.04.2007 13:01 0151-V/10/18/07 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg Uchwały Nr IV/30/07 Rady Gminy z dnia 1 marca 2007 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna