Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 07:07 0151-V/34/58/07 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Pani mgr Czesławie Haczek na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2.000 PLN
28.07.2009 07:07 0151-V/34/57/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
01.08.2007 14:32 0151-V/32/56/07 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników ... oraz w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów ...
01.08.2007 14:28 0151-V/32/55/2007 W sprawie: powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
01.08.2007 14:28 0151-V/31/54/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
01.08.2007 14:27 0151-V/30/53/07 w sprawie: przekazania majątku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
01.08.2007 14:25 0151-V/29/52/07 w sprawie : udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Pani mgr Joannie Hanzel na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2.000 PLN
01.08.2007 14:24 0151-V/29/51/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
01.08.2007 14:23 0151-V/29/50/07 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr VIII/64/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
01.08.2007 14:21 0151-V/28/49/07 w sprawie : zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2007/2008
01.08.2007 14:20 0151-V/28/48/07 w sprawie: obniżenia stawki czynszu za wynajem sali lustrzanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach, przy ul. Ks. A. Janusza 21
01.08.2007 14:19 01515-V/27/47/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
16.07.2007 08:28 0151-V/26/46/07 w sprawie: udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł na zakup mebli oraz zestawu komputerowego
16.07.2007 08:24 0151-V/26/45/07 w sprawie podwyższenia  czynszu za  wynajem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
16.07.2007 08:24 0151-V/26/44/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
16.07.2007 08:23 0151-V/24/43/07 w sprawie obniżenia - Przedsiębiorstwu Usługowo-Spedycyjnemu "AGROSPED" w Zebrzydowicach czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej
16.07.2007 08:22 0151-V/24/42/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
16.07.2007 08:22 0151-V/24/41/07 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr VII/ 57/ 07 z dnia 31 maja 2007 r.
16.07.2007 08:21 0151-V/23/40/07 w sprawie: zmiany budżetu na 2007 r.
16.07.2007 08:20 0151-V/22/39/07 w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna