Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 07:22 0151-V/42/78/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 07:22 0151-V/42/77/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:21 0151-V/42/76/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr X/83/07 z dnia 13 września 2007 r.
28.07.2009 07:21 0151-V/42/75/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
28.07.2009 07:20 0151-V/42/74/07 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikorze na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2.000 PLN
28.07.2009 07:20 0151-V/42/73/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.07.2009 07:19 0151-V/41/72/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 07:18 0151-V/40/71/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:18 0151-V/39/70/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:17 0151-V/39/69/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr IX/ 79/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
28.07.2009 07:17 0151-V/38/68/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 07:16 0151-V/38/67/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.07.2009 07:15 0151-V/37/66/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
28.07.2009 07:15 0151-V/37/65/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do "Projektu Organizacyjnego" Zespołu Szkół w Zebrzydowicach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 07:14 0151-V/36/64/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
28.07.2009 07:10 0151-V/36/63/07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
28.07.2009 07:09 0151-V/36/62/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
28.07.2009 07:09 0151-V/36/61/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/ 3/ 6/07 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok
28.07.2009 07:08 0151-V/36/60/07 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 07:08 0151-V/36/59/07 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna