Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 08:03 0151-V/52/98/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 08:02 0151-V/51/97/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 07:56 0151-V/51/96/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:53 0151-V/51/95/07 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2008 rok
28.07.2009 07:52 0151-V/50/94/07 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikorze do zawarcia umowy
28.07.2009 07:52 0151-V/50/93/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i .
28.07.2009 07:50 0151-V/50/92/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.07.2009 07:49 0151-V/49/91/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:33 0151-V/49/90/07 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Nr XI/ 86/ 07 z dnia 25 października 2007 r.
28.07.2009 07:32 0151-V/48/89/07 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Panu inż., Zdzisławowi Wirze, kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zawarcie umowy na kwotę pow. 6 tys. EURO
28.07.2009 07:32 0151-V/48/88/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/44/80/07 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2007r.
28.07.2009 07:30 0151-V/48/87/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:29 0151-V/47/86/07 w sprawie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach Pani mgr Bognie Caniboł na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 2000 PLN
28.07.2009 07:28 0151-V/47/85/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:28 0151-V/46/84/07 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok 2007
28.07.2009 07:26 0151-V/45/83/07 w sprawie podwyższenia stawki czynszu dla Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z/s we Wrocławiu
28.07.2009 07:25 0151/V/45/82/07 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok
28.07.2009 07:24 0151-V/44/81/07 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów Nr 1,2,3,4 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 07:24 0151-V/44/80/07 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 rok
28.07.2009 07:23 0151-V/43/79/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna