Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 z 2001 r poz. 1198) "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

LINK do STATUTU (uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/61/03 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie: statutu Gminy Zebrzydowice) - http://www.zebrzydowice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=136&idmp=13&r=o