Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof

­
Komentarz

­

W myśl art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 446) "Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.".

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.04.2017
Data publikacji:07.06.2017 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2020 11:40 Edycja dokumentu - ustawienie terminu ważności dokumentu i jego usunięcia po upływie tego terminu (Piotr Gęsior)
21.06.2017 09:58 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
07.06.2017 15:14 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)