Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA"

­

Uchwała Nr XXII/115/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 11 lipca 1996 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 10 lutego 1996, poz. 74)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

  1. Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu Zdroju w celu pozyskania mieszkań dla mieszkańców gminy Zebrzydowice.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2004 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2004 09:20 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)