Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum ...

­

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 lipca 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.

     Na podstawie art. 6 ust. 5, w związku z art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), uchwałą nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 465), uchwałą Nr XXX/297/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6871), uchwałą Nr XXXIII/343/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1480), uchwałą Nr XXXVI/375/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3960),

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do wiadomości publicznej, 
 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.:

 
Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji do spraw referendum
1Sołectwo Marklowice GórneRemiza OSP 
Marklowice Górne ul. Szkolna 10
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
2Część sołectwa Zebrzydowice Górne
Ulice: Akacjowa, Nowy Dwór, Poziomkowa, Różana, Słowackiego 12-14 parzyste, od 15B do końca, Słowicza, Świerkowa, Zamkowa, Chabrowa, Grabowa, Groblowa, Jesionowa, Kalinowa, księdza Janusza od 13 do końca, Stawowa, Stroma, Wałowa
Szkoła Podstawowa 
Zebrzydowice ul. Orzeszkowej 73
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
3Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Asnyka, Astrów, Goździkowa, Jagodowa, Jutrzenki 2A-10 parzyste, od 11 do końca, Okrężna, Pierwiosnków, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Skotnicka, Agrestowa, Dworcowa, Jutrzenki 1-2, 3-9 nieparzyste, Kochanowskiego od 2 do końca numery parzyste, Owocowa, Strażacka, Wojska Polskiego, Wrzosowa
Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
4Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Górnicza, Kasztanowa, Kochanowskiego 1-59 nieparzyste, księdza Janusza 1-12, Makowa, Orzeszkowej 4-16 parzyste, od 17 do końca, Palmowa, Rzeczna, Sadowa, Słowackiego 1-11, 13-15 nieparzyste, Srebrna, Tulipanowa, Cicha, Działkowa, Kochanowskiego od 61 do końca numery nieparzyste, Kwiatowa, Liliowa, Orzeszkowej 1-3, 5-15 nieparzyste, PCK, Piękna, Poprzeczna, Tęczowa, Topolowa, Wesoła, Wyzwolenia
Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
5Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Graniczna, Jagiellońska 1-20, 22-32 parzyste, majora Hallera, Rolna, Wodna, Zielona, Źródlana, Folwarczna, Jagiellońska 21-31 nieparzyste, 34-50 parzyste, 52A-52C, Jarzębinowa, Jaśminowa, Korczaka 1-22, 23-39 nieparzyste, Malinowa, Myśliwska, Staropolska od 9 do końca, Wiejska, Wiśniowa
Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
6Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Bławatkowa, Ceglana, Hiacyntowa, Jagiellońska 33-51 nieparzyste, 52, od 52D do końca, Jasna, Kasztelańska, księdza Ignacego Świeżego, Miodowa 1, 2C, Nowa, Sienkiewicza, Spacerowa, Staffa, Staropolska 1-8, Świtezianki 1-4, 6, Wierzbowa, Zagrodowa 1-5, 7-9 nieparzyste, Bukowa, Jodłowa, Korczaka 24-40 parzyste, od 41 do końca, księdza Marekwicy, Miodowa 2, od 3 do końca, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki 5, od 6A do końca, Zagrodowa 6-10 parzyste, od 11 do końca
Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
7Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Dworkowa, Harcerska 27, 29, od 35 do końca, Krótka, Matejki 13-19 nieparzyste, od 20 do końca, Pocztowa od 14 do końca, Tuwima, Zakątek Leśny, Harcerska 1-10, 12-28 parzyste, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Mała, Olchowa, Obrębowska, Pocztowa 1-13, Spokojna
Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.
8Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Czereśniowa, Harcerska 11-25 nieparzyste, 30-34, Jabłoni, Konopnickiej, Ludowa, Matejki 1-12, 14-18 parzyste, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Wojewódzka, Kolonii, Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna, Stalmacha
Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.
 
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum właściwa dla głosowania korespondencyjnego.

 

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne
Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba uprawniona do udziału w referendum zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 22 sierpnia 2015 r. W zgłoszeniu osoba uprawniona do udziału w referendum może zażądać dołączenia do pakietu referendalnego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL uprawnionego do udziału w referendum, oświadczenie o wpisaniu, uprawnionego do udziału w referendum, do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie referendum ogólnokrajowego, którego dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną, uprawnioną do udziału w referendum, pełnomocnictwa do głosowania,

- głosowanie przez pełnomocnika
Osoba niepełnosprawna, uprawniona do udziału w referendum, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania - w jego imieniu.
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania - w jego imieniu.
Do dnia 28 sierpnia 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wzory wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictw do głosowania i zgód na przyjęcie pełnomocnictw do głosowania w referendum ogólnokrajowym, wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r., udostępniane są w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,

- lokale wyborcze
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, bez przerwy, w dniu 6 września 2015 r. od godziny 600 do 2200


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2015 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.07.2015 10:27 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)