Informacje podstawowe

­

Zarząd gminy - do 27 października 2002 r. organ wykonawczy w polskiej gminie, na czele którego stał wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Składał się z 3 do 7 osób, które rada gminy wybierała ze swojego grona w tajnym głosowaniu. Przewodniczący organizował pracę zarządu, reprezentował gminę na zewnątrz i kierował sprawami bieżącymi. W pracach zarządu uczestniczyli sekretarz i skarbnik nie mając jednak prawa głosu.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarząd gminy został zastąpiony przez, wybieranych w wyborach bezpośrednich, wójtów (burmistrzów lub prezydentów), którzy jako organ monokratyczny reprezentują gminę.

Źródło: pl.wikipedia.org (link)

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2012 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.05.2012 08:43 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)