Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

­

Zawiadomienie

o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

     Informuję, że Zarządzeniem Nr SG.0050.36.124.2011 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9. października 2011 roku zostały powołane składy obwodowych komisji wyborczych.

     W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44, poz. 478), zwołuję pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15:00 - sala sesyjna Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6.

Obecność obowiązkowa.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy będzie wydawane na prośbę zainteresowanego.

Pouczenie:

Zgodnie z § 9 uchwałyz dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M.P. Nr 23 poz. 252) pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy członka komisji w celu uczestniczenia w posiedzeniu komisji ale tylko wówczas gdy ten poinformuje go o takim zamiarze na piśmie, najpóźniej na trzy dni wcześniej.


 
  z up. WÓJTA
mgr Piotr Fojcik
Sekretarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2011 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.09.2011 14:08 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)