Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...

­

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

     Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), uchwałą nr XL/427/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29.06.2006r. w sprawie: tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 100, poz. 2837), uchwałą nr X/84/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 13.09.2007r. w sprawie: zmiany uchwały dot. tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 172, poz. 3229), uchwałą nr XXVIII/267/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23.04.2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/427/06 z dnia 29 czerwca 2006r. dot. tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 100, poz. 2241)
Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do wiadomości publicznej, informacje o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.:

Nr
obwodu
głosowania
Granice obwodu Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej (adres)
1 Kaczyce
Ulice: Czereśniowa, Dworkowa, Harcerska, Konopnickiej, Krótka, Matejki, Pocztowa, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Tuwima, Wojewódzka, Zakątek Leśny

Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Kończyce Małe
Ulice: Bukowa, Graniczna, Hiacyntowa, Jagiellońska parzyste do nr 58, Jodłowa, Korczaka nieparzyste od nr 41 parzyste od nr 24, księdza Marekwicy, Miodowa, Orzechowa, Rolna, Spółdzielcza, Świtezianki, Zagrodowa, Zielona, Źródlana

Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Kończyce Małe
Ulice: Bławatkowa, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Folwarczna, Jagiellońska nieparzyste, parzyste od nr 60 do nr 78, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Kasztelańska, Korczaka nieparzyste od nr 1 do nr 39, parzyste od nr 2 do nr 22, majora Hallera, Malinowa, Myśliwska, Nowa, Sienkiewicza, Spacerowa, Staffa, Staropolska, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna

Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Marklowice Górne
Ulice: płk. pil. Bernarda Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Górna, Krzywa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Szkolna, Ustronna

Remiza OSP
Marklowice Górne ul. Szkolna 10

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Zebrzydowice
Ulice: Akacjowa, Asnyka, Astrów, Chabrowa, Goździkowa, Grabowa, Groblowa, Jesionowa, Kalinowa, księdza Janusza, Nowy Dwór, Okrężna, Poziomkowa, Palmowa, Różana, Skotnicka, Słowackiego, Słowicza, Stawowa, Stroma, Świerkowa, Wałowa, Zamkowa

Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

6 Zebrzydowice
Ulice: Agrestowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, Liliowa, Cicha, Górnicza, Dworcowa, Działkowa, Jagodowa, Jutrzenki, Makowa, Owocowa, Orzeszkowej, PCK, Pierwiosnków, Piękna, Poprzeczna, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Rzeczna, Sadowa, Srebrna, Strażacka, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, Wesoła, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Wrzosowa

Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6

7 Kaczyce
Ulice: Jabłoni, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Kolonii, Ludowa, Magnolii, Mała, Morcinka, Ogrodnicza, Olchowa, Obrębowska, Słoneczna, Spokojna, Stalmacha

Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Informacje:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyjnego, w terminie do dnia 18 września 2011 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.


 
  Wójt Gminy Zebrzydowice
 
Andrzej Kondziołka

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2011 17:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2011 12:31 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
08.09.2011 17:17 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)