Podstawowe informacje

­

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) określono szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są na podstawie Uchwała Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podstawowe informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2010 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.10.2010 14:35 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)