Wniosek o udostepnienie rejestru wyborców (sprawdzenie czy obywatel widnieje w rejestrze wyborców)

­

Gmina Zebrzydowice uruchomiła usługę "udostępnienie rejestru wyborców".
Usługa "udostępnienie rejestru wyborców" jest świadczona na portalu ePUAP i ma na celu udostępnienie oraz sprawdzenie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców. Zapytanie o umieszczeniu w rejestrze wyborców można złożyć w swoim imieniu lub zapytać o wpis do rejestru innej osoby.

Opis procedury:

Aby uzyskać informację, czy obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy:

 1. Założyć konto na platformie ePUAP należy na stronie www.epuap.gov.pl w prawym górnym rogu wybrać opcję "załóż konto" i postępować zgodnie z umieszczoną tam procedurą.
 2. Kolejnym krokiem, zalogowanego użytkownika platformy, jest wyszukanie w katalogu usług, w liście usług "według podziału terytorialnego", odpowiedniego formularza, np. Będąc mieszkańcem Gminy Zebrzydowice należy kolejno wybrać:
  • Katalog usług
  • Lista wszystkich usług wg Podziału terytorialnego
  • WOJ. ŚLĄSKIE
  • Powiat cieszyński
  • Zebrzydowice
  • Urząd Gminy Zebrzydowice
  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 3. Wypełnić wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, podpisać go elektronicznie i wysłać do urzędu.

Po zweryfikowaniu informacji urząd prześle odpowiedź do wnioskodawcy:

 • Odpowiedź twierdząca oznacza, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców.
 • Odpowiedź przecząca informuje o braku wpisu obywatela rejestru.
 • Odpowiedź "dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku" oznacza, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wniosek o udostepnienie rejestru wyborców (sprawdzenie czy obywatel widnieje w rejestrze wyborców)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2009 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.05.2009 14:48 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
05.05.2009 14:47 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
05.05.2009 14:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)