Zezwolenie na usunięcie drzew

­

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew. Zgodnie z tymi przepisami nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

w tym drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, -jednakże właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza :

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew gmina jest obowiązana w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzić oględziny drzew, z których sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin gmina w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli gmina nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy prawo budowlane – a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo gmina uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem dokonania oględzin oraz pomimo sprzeciwu gminy skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zezwolenie na usunięcie drzew
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2007 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2018 11:31 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa_zezwolenie.zip" (Sylwia Hernas)
27.08.2018 13:36 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
27.08.2018 13:36 Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip (Sylwia Hernas)
02.03.2018 11:47 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
02.03.2018 11:47 Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip (Sylwia Hernas)
22.06.2017 15:54 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
22.06.2017 15:54 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
22.06.2017 15:51 Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip (Sylwia Hernas)
19.01.2017 11:02 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
19.01.2017 11:01 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
19.01.2017 11:00 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
19.01.2017 10:53 Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip (Sylwia Hernas)
16.09.2015 09:00 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
16.09.2015 08:59 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
16.09.2015 08:59 Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip (Sylwia Hernas)
19.12.2014 12:30 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
19.12.2014 12:28 Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip" (Sylwia Hernas)
19.12.2014 12:28 Usunięto załącznik wn_drzew.zip (Sylwia Hernas)
23.05.2013 14:26 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
05.09.2007 09:47 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
26.02.2007 10:59 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)