w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/54/106/06
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok.

Na podst. art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami )

Zarządzam:

§ 1.

  1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  2. Przedłożyć projekt budżetu Radzie Gminy.

  3. Przedłożyć projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania opinii.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2006 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2006 10:49 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)