w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr  7  Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

­

ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/51/103/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30.10.2006

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami / , oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/11/27/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2006/2007.

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 7 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2006/07 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach .

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach .

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.11.2006 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr  7  Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2006 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2006 10:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)