w sprawie: zgłoszenia kandydata spośród wyborców do składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa w gminie Zebrzydowice

­

Zarządzenie Nr SG-0151-IV/44/87/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: zgłoszenia kandydata spośród wyborców do składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa w gminie Zebrzydowice,

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), § 10 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady Miasta Warszawy i rad dzielnic w mieście Warszawa

Zarządzam, co następuje:

  1. w celu uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej, zgłaszam kandydata:

    Pani Joanna Stawarczyk

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: zgłoszenia kandydata spośród wyborców do składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa w gminie Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2006 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2006 12:41 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)