w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

­

Zarządzenie Nr 0151-IV/27/52/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 - Obrona cywilna    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.946,70 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3.946,70 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  zmniejszyć    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
 
  zwiększyć    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok.
 
1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 - Obrona cywilna    
  zmniejszyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.446,70 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.946,70 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami
 
w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.627,46 zł
  zwiększyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 35.287,46 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.340,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięcia z rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 4.500,00 zł
 
na dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.400,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę 1.100,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2006 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2006 13:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)