w sprawie : przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2006

­

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG -0151-IV/1/4/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 03 stycznia 2006 r.

w sprawie : przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2006

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art 41 ust i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U.Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179 poz. 1485 z dnia 19.09.2005 r.)

Zarządzam co następuje :

  1. Przyjąć harmonogramy realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie poszczególnych zadań, który stanowi załączniki nr 1 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie poszczególnych zadań, który stanowi załącznik nr 2 na rok 2006

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie : przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2006 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2006 12:55 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)