w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 Zespołu Szkół w Kaczycach

­

ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/1/2/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 3 stycznia 2006

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 Zespołu Szkół w Kaczycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r./, Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/13/29/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2005/06

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 5 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2005 / 06 Zespołu Szkół w Kaczycach.

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 Zespołu Szkół w Kaczycach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2006 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2006 12:52 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)