Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice

­

Uchwała Nr XXXV/378/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 13 ust.1 i art. 37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) oraz § 3 Uchwały Nr IV /33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

1. Zbyć w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niżej wyszczególnione nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice, a mianowicie :
  1.1. nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0003 Kończyce Małe, karta mapy 7, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : 1439/15, o powierzchni 0,0799 ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 17440 Sądu Rejonowego w Cieszynie ,
  1.2. nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0003-Kończyce Małe, karta mapy 4 , oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym : 5/3.dz o powierzchni 0,3417 ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 17440 Sądu Rejonowego w Cieszynie ,
  1.3. nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2- Zebrzydowice, w obrębie 0002-Kaczyce Górne, karta mapy 4, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 166/24 o powierzchni 0,2479 ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 70175 Sądu Rejonowego w Cieszynie ,
  1.4. nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice,w obrębie 0001-Kaczyce Dolne, karta mapy 3/5, oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerze ewidencyjnym : 242/6,242/7, 374/4,374/7,374/8 o łącznej powierzchni 1,5786 ha,a opisane w Księdze Wieczystej Nr 38180 i 17922 Sądu Rejonowego w Cieszynie ,
2. Zbyć w drodze sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice ,w obrębie 0007-Zebrzydowice Dolne, karta mapy 4,oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym:12/4 o powierzchni 1,1067 ha, opisaną w księdze wieczystej KW Nr 14122 Sądu Rejonowego w Cieszynie .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2005 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2005 08:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)