Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

­

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 24 sierpnia 2005r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz w związku z uchwałą nr XXXI/329/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie tworzenia obwodów głosowania, ich granic oraz numerów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 91, poz. 2520)

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do wiadomości publicznej,

informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.:

Nr
obwodu
głosowania
Granice obwodu
Sołectwo
Siedziba
obwodowej
komisji
wyborczej
1 K a c z y c e
ulice :
Czereśniowa, Dworkowa, Harcerska, Jabłoni, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Kolonii, Konopnickiej, Krótka, Ludowa, Magnolii, Mała, Matejki, Morcinka, Ogrodnicza, Olchowa, Otrębowska, Pocztowa, Podleśna, Pogodna, Słoneczna, Spokojna, Stalmacha, Średnicowa, Tuwima, Wojewódzka, Zakątek Leśny
Zespół Szkół
Kaczyce
ul. Harcerska 13

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 K o ń c z y c e     M a ł e
ulice :
Bukowa, Graniczna, Hiacyntowa, Jagiellońska parzyste do nr 58, Jodłowa, Korczaka nieparzyste od nr 41, parzyste od nr 24, Księdza Marekwicy, Miodowa, Orzechowa, Rolna, Spółdzielcza, Świtezianki, Zagrodowa, Zielona, Źródlana
Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56
3


K o ń c z y c e     M a ł e
ulice :
Bławatkowa, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Folwarczna, Jagiellońska nieparzyste, Jagiellońska parzyste od nr 60 do nr 78, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa Kasztelańska, Korczaka nieparzyste od nr 1 do nr 39, parzyste od nr 2 do nr 22, Majora Hallera, Malinowa, Myśliwska, Nowa, Sienkiewicza, Spacerowa, Staffa, Staropolska, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wodna

Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56
4 M a r k l o w i c e     G ó r n e
ulice :
Dębowa, Gajowa, Górna, Krzywa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Szkolna, Ustronna
Remiza OSP
Marklowice Górne
ul. Szkolna 10
5 Z e b r z y d o w i c e
ulice :
Akacjowa, Asnyka, Astrów, Chabrowa, Grabowa, Groblowa, Goździkowa, Jesionowa, Kalinowa, Księdza Janusza, Nowy Dwór, Okrężna, Poziomkowa, Palmowa, Różana, Skotnicka, Słowackiego, Słowicza, Stawowa, Stroma, Świerkowa, Wałowa, Zamkowa
Urząd Gminy
Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6
6 Z e b r z y d o w i c e
ulice :
Agrestowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kwiatowa, Liliowa, Cicha, Górnicza, Dworcowa, Działkowa, Jagodowa, Jutrzenki, , Makowa, Owocowa, Orzeszkowej, PCK, Piękna, Poprzeczna, Pochyła, Przedwiośnie, Rzeczna, Sadowa, Srebrna, Strażacka, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, Wesoła, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Wrzosowa
Urząd Gminy
Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 września 2005 r. i 9 października 2005 r. między godziną 6.00 a 20.00.


 
  Wójt Gminy Zebrzydowice
mgr Andrzej Kondziołka

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2005 17:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.08.2005 17:51 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)