Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 171

­

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6151.2.2023 z dnia 31.10.2023

Wójt Gminy Zebrzydowice działając w oparciu o art.42ab ust.2 ustawy z dnia 22 marca 2018r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 poz. 1082 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 171 planuje się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "REMIZA" w Pawłowicach.

Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 171:

Lp. Data dzień
godzina
Miejsce
zbiórki
Teren polowań Gatunek
zwierzyny
Prowadzący
polowanie
Uwagi
1. 05.11.2023
godz. 8:00
Hubertus
Zebrzydowice
Domek
Teren obwodu
nr 171
bażant, kaczka,
zając, dzik,
drapieżnik
Foltyn
Marek
-
2. 24.12.2023
godz. 8:00
Polowanie
Wigilijne
Teren obwodu
nr 171
bażant, kaczka,
zając, dzik,
drapieżnik
Pająk
Eugeniusz
-

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przeplanowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnianiem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - nr działki ewidencyjnej o obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 171
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:31.10.2023
Data publikacji:31.10.2023 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.10.2023 12:20 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)