Ogłoszenie o wyborze oferty - Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025

­

Zebrzydowice, dnia  15.09.2023 r.

IR.271.15.2023

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025 wybrano ofertę firmy:

  CZĘŚĆ NR I -Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group II Oddział Katowice
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Cena oferty: 112 587,00 zł brutto.
 
CZĘŚĆ NR II -Ubezpieczenia komunikacyjne
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Warszawska 31, 40-040 Katowice
Cena oferty: 53 123,00 zł brutto.

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia.

  CZĘŚĆ NR III - Ubezpieczenie strażaków OSP

Część postępowania została unieważniona na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Postanowienia dodatkowe (fakultatywne) – 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Warszawska 31, 40-040 Katowice

Część I - Nie złożono oferty.
Część II - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Część III - Nie złożono oferty.
Oferta nr 2.  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group II Oddział Katowice
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Część I - Przyznana łączna punktacja: 77,00 pkt (60 pkt + 17 pkt)
Część II - Nie złożono oferty.
Część III - Nie złożono oferty.
Oferta nr 3.  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Część I - Nie złożono oferty.
Część II - Przyznana łączna punktacja: 82,88 pkt (47,88 pkt + 35 pkt)
Część III - Nie złożono oferty.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty - Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:15.09.2023
Data publikacji:15.09.2023 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.09.2023 10:34 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)