Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.

Dochody wykonano w wysokości 34 464 044,52 zł co stanowi 55,52 % planowanych
w tym: dochody bieżące 34 151 048,22 zł co stanowi 60,92 % planowanych
  dochody majątkowe 312 996,30 zł co stanowi 5,20 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości 30 310 390,37  co stanowi 43,98 % planowanych
w tym: wydatki bieżące 28 343 786,14 zł co stanowi 51,27 % planowanych
  wydatki majątkowe 1 966 604,23 zł co stanowi 14,42 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 153 654,15 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:29.07.2022
Data publikacji:29.07.2022 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.07.2022 08:43 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)