Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2021 r.

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2021 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     34 028 673,03 zł     co stanowi 53,58 % planowanych
w tym: dochody bieżące     33 975 190,76 zł     co stanowi 54,26 % planowanych
dochody majątkowe     53 482,27 zł     co stanowi 6,05 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     28 604 030,61 zł     co stanowi 39,86 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     27 664 417,18 zł     co stanowi 45,76 % planowanych
wydatki majątkowe     939 613,43 zł     co stanowi 8,31 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 5 424 642,42 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:29.07.2021
Data publikacji:29.07.2021 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.07.2021 09:04 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)