Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej

­
Komentarz

­

W myśl art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) "Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.".

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:Andrzej Kondziołka
Data na dokumencie:26.04.2021
Data publikacji:13.05.2021 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2021 10:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)