Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2021 r.

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2021 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     18 039 436,14 zł     co stanowi 28,52 % planowanych
w tym: dochody bieżące     17 985 953,87 zł     co stanowi 28,77 % planowanych
dochody majątkowe     53 482,27 zł     co stanowi 7,16 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     14 328 942,02 zł     co stanowi 20,03 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     14 006 534,22 zł     co stanowi 23,23 % planowanych
wydatki majątkowe     322 407,80 zł     co stanowi 2,87 % planowanych

Budżet gminy za I kwartał 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 710 494,12 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:11.05.2021
Data publikacji:11.05.2021 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.05.2021 08:06 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)