Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych

­

Zebrzydowice, dnia  25.01.2021r.

IR.271.8.2020

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych” wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o.
Ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty: 2 873 813,66 zł w tym podatek VAT w wysokości 537 379,79 zł
Okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :

  • Cena- 60  %
  • Okres udzielonej gwarancji i rękojmi  - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o.
Ul. Żywiecka 13, 43-300 Bielsko-Biała

 
Przyznana łączna punktacja: 92,20 pkt  (52,20 pkt + 40 pkt)
Oferta nr 2.  „Zen-Kan” Zenon Śmigielski Firma Instalacyjno-Budowlana
ul. Cicha 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Oferta nr 3.  „REMONT-EX” sp. z o.o.
ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik

 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w kosztorysie ofertowym dotyczącym branży ogólnobudowlanej w rozdziale 1.19.1. Konstrukcja dachu brakuje 2 pozycji w odniesieniu do przedmiaru).
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:25.01.2021
Data publikacji:25.01.2021 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2021 13:11 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)