Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2021 r.

­

Zebrzydowice, dnia 20 stycznia 2021 r.

PR.6224.3.1.2021

OGŁOSZENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
WYMIANY KOTŁÓW C.O. W 2021 ROKU.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2017r. Uchwały Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018r. – niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 8 lutego do 26 lutego 2021 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW na rok 2021.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy – w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada 2021r. – zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec / Programy proekologiczne), u Sołtysów Marklowic Górnych, Kończyc Małych, Kaczyc oraz na stojaku pod budynkiem Urzędu Gminy.

Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać do urny przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu). Jednocześnie informuję, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice nr SG.0050.6.2.2021 z dnia 18.01.2020 w sprawie ustalenia sposobu składania Deklaracji (wniosków) przystąpienia do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji, z uwagi na stan epidemii w 2021r.:

- brak możliwości osobistego złożenia wniosku,

- nie obowiązuje zasada kolejności złożenia wniosku i jej wpływu na decyzję o przyznaniu dofinansowania,

- nie będą wydawane potwierdzenia złożenia wniosku.

Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec / Programy proekologiczne).

Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55 123, 32 47 55 122.

Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w tym naborze nie będą rozpatrywane !!!

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Aby poprawnie złożyć wniosek należy pobrać i wypełnić poniższe druki (Deklaracja, Oświadczenie, Harmonogram rzeczowo - finansowy Inwestycji, Klauzula informacyjna).

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie z Programem „CZYSTE POWIETRZE” można łączyć z dotacją gminy na wymianę kotła c.o. z zastrzeżeniem iż: „Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych (…) z zastrzeżeniem że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia”. (punkt 9.3.1. podpunkt 13. Programu „Czyste Powietrze”).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:20.01.2021
Data publikacji:20.01.2021 08:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2021 13:02 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna" (Sylwia Hernas)
28.01.2021 13:01 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna oraz Oświadczenie (Sylwia Hernas)
28.01.2021 13:00 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
20.01.2021 08:47 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)